Rudi Rolf: Torens, Wallen en Koepels, Forten in Nederland, Nederlandse forten. Ontwerpgeschiedenis van Nederlandse forten vanaf Napoleon tot de Eerste Wereldoorlog.
240 pagina's - 24,5 bij 32,5 cm
Prijs: € 30

Bestellen

U kunt het boek 'Torens, Wallen en Koepels' bestellen door overmaking van € 30,- op rekening 69 83 05 043 t.n.v. R. Rolf, Middelburg (IBAN NL87 INGB 0698 3050 43 BIC INGBNL2A), onder vermelding van naam en postadres.

... Rudi Rolf rudirolf@zeelandnet.nl