Rudi Rolf: Napoleons forten aan de Schelde. Franse vestingbouw in Zeeland.
Full Colour - Hardcover - 144 pagina's - 21 bij 26 cm - 156 illustraties
ISBN 978-90-817095-4-5
Prijs: € 35

Bestellen

U kunt het boek 'Napoleons forten aan de Schelde. Franse vestingbouw in Zeeland' bestellen door overmaking van € 35,00 plus porto (Nederland: € 4,00, daarbuiten: € 10,00) op rekening 69 83 05 043 t.n.v. R. Rolf, Middelburg (IBAN NL87 INGB 0698 3050 43 BIC INGBNL2A), onder vermelding van naam en postadres.

... Rudi Rolf rudirolf@zeelandnet.nl