Rudi Rolf & Hans Sakkers: Duitse bunkers in Nederland. Een inventarisatie van de gebouwde en nog aanwezige duurzame Duitse verdedigingswerken op Nederlands grondgebied.
240 pagina's - hardcover - 25,5 x 21 cm
Prijs: €40

Inhoud

Tussen 1940 en 1945 bouwden de Duitse militaire en civiele autoriteiten tienduizenden bunkers, variërend van enorme scheepsbunkers tot kleine eenmansschuttersputjes. Op Nederlands grondgebied zijn zo'n 2000 zware Duitse bunkers gebouwd, betonnen constructies met wanden en daken van twee meter gewapend beton of meer. Deze bunkers zijn door verschillende bouwheren bebouwd, door de verschillende krijgsmachtonderdelen, door de verschillende legers, en door het civiele bestuur.

De bouwwerken zijn op dit ogenblik minstens 60 jaar oud, dat wil zeggen de bunkers die sloopcampagnes en ruimingen hebben doorstaan. Gezien die respectabele leeftijd wordt het tijd om na te gaan, welke van deze historische bouwwerken bescherming verdienen om zo voor het nageslacht bewaard te kunnen worden.

Het nieuwste boek van Rudi Rolf en Hans Sakkers Duitse bunkers in Nederland is geschreven om een afweging tot behoud mogelijk te maken. Het is een inventarisatie van alle gebouwde Duitse bunkers op Nederlands grondgebied, waarin is aangegeven welke werken nog aanwezig zijn. De inventarisatie wordt voorafgegaan door een forse inleiding waarin uitleg wordt gegeven over de belangrijkste betrokkenen bij de bunkerbouw, de inrichting van de kustverdediging en de organisatie van militaire organisaties die bunkers ten behoeve van hun operaties lieten bouwen.

Als rode draad door de inleiding worden per onderdeel suggesties gedaan om tot een weloverwogen behoud van bunkers en bunkercomplexen te komen.

De inventarisatie is tweeledig. Er is een typologische inventarisatie waarin de gebouwde zware bunkers naar type worden behandeld, inclusief de zogenaamde Sonderkonstruktionen. Van alle gebouwde werken is een plattegrond gegeven. Daarnaast is er een geografische inventarisatie, waarin per provincie de locaties worden opgegeven waar bunkers zijn gebouwd. Alle locaties zijn in speciaal vervaardigde kaartjes aangegeven.

... Rudi Rolf rudirolf@zeelandnet.nl